VÄLKOMMEN TILL
Frick HRconsulting

______________________________________________
 

Frick HRconsulting ägs och drivs av Georg Frick och samarbetar med utvalda företag, konsulter och advokater inom HR-branschen.

Georg Frick är också tillgänglig som särskild medlare i domstol via Domstolsverket.


Fokus är främst den inre HR-kärnan; praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning.
Vi stödjer HR- och förhandlingschefer, HR-konsulter, chefer och arbetsledare i sin arbetsgivarroll. Exempelvis genom rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd eller utbildning.

Vi arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd, arbeträttslig tvistelösning och utbildning. Vi lägger stor vikt vid att våra uppdragsgivare ska kunna omsätta frågorna direkt i deras verksamheter.

Vi erbjuder HR-kompetens under kortare och längre tid, allt beroende av uppdragsgivarens behov. 

Vi kan gå in som HR-chef, förhandlare eller förhandlingschef. I dessa uppdrag är det oftast är en fördel att inte ha några tidigare bindningar till organisationen. 

En interimlösning kan innebära allt i från enstaka timmar till flera dagar/vecka.

En interimlösning kan exempelvis bli aktuell när HR-kompetens har slutat och uppdragsgivaren ska rekrytera ny kompetens. Via vår interimlösning kan vi vara behjälpliga under mellantiden.

En interimlösning kan också innebära tillfällig avlastning för en HR-funktion.

Uppdrag

Våra uppdrag börjar med en genomgång tillsammans med uppdragsgivaren. Vi gör en noggrann analys för att säkerställa uppdragets omfattning. Efter analysfasen lämnar vi förslag till genomförande som sedan uppdragsgivaren godkänner innan uppdraget bekräftas och genomförs.

E-learning

E-learning kan aldrig fullt ut ersätta traditionell utbildning men lämpar sig mycket bra när man vill nå ut till stora grupper eller när det är frågan om löpande uppdatering (exempelvis praktisk arbetsrätt).

böcker

Vi erbjuder ett urval av praktiska handböcker för att stöjda chefer och arbetsgivare i sin arbetsgivarroll.

Samarbetspartners

Företaget samarbetar med utvalda företag, konsulter och advokater inom HR-branschen.
Läs mer om dem här!