VÄLKOMMEN TILL
Frick HRconsulting

______________________________________________
 

Frick HRconsulting ägs och drivs av Georg Frick och samarbetar med utvalda företag, konsulter och advokater inom HR-branschen.

Fokus är främst den inre HR-kärnan; praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning.
Vi stödjer HR- och förhandlingschefer, HR-konsulter, chefer och arbetsledare i sin arbetsgivarroll. Exempelvis genom rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd eller utbildning.

Vi arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd och utbildning. Vi lägger stor vikt vid att våra uppdragsgivare ska kunna omsätta frågorna direkt i deras verksamheter.

Referenser lämnas naturligtvis på begäran.

NYHET!

Arbetsrättsnätverket

Ett helt nytt nätverk för dig som arbetar som HR-chef, HR Business Partner eller HR-specialist och behöver ha goda och djupa och uppdaterade  kunskaper i praktisk arbetsrätt.

Uppdrag

Våra uppdrag börjar med en genomgång tillsammans med uppdragsgivaren. Vi gör en noggrann analys för att säkerställa uppdragets omfattning. Efter analysfasen lämnar vi förslag till genomförande som sedan uppdragsgivaren godkänner innan uppdraget bekräftas och genomförs.

E-learning

E-learning kan aldrig fullt ut ersätta traditionell utbildning men lämpar sig mycket bra när man vill nå ut till stora grupper eller när det är frågan om löpande uppdatering (exempelvis praktisk arbetsrätt).

böcker

Vi erbjuder ett urval av praktiska handböcker för att stöjda chefer och arbetsgivare i sin arbetsgivarroll.

Samarbetspartners

Företaget samarbetar med utvalda företag, konsulter och advokater inom HR-branschen.
Läs mer om dem här!