NYHET!

Arbetsrättsnytt
- online                

Kontinuerlig uppdatering i arbetsrätt

Håll dig uppdaterad om viktiga arbetsrättsliga händelser. I rollen som HR och/eller chef med personalansvar eller fackligt förtroendevald behöver du vara uppdaterad i arbetsrätt eftersom det hela tiden kommer nya rättsfall och olika arbetsrättsliga utredningar/lagförslag.

När du väljer att vara med i Arbetsrättsnytt- online kommer du på ett enkelt sätt (via dator, telefon eller läsplatta) ta del av arbetsrättslig uppdatering oavsett var du befinner dig.

loading...

Arbetsrättsnytt - online är ett digitalt genomförande via Teams. Fördelarna är många:

  • Miljömässigt bra då vi därmed minskar vårt resande och negativa miljöpåverkan.
  • Ekonomisk fördelaktigt då det är möjligt att hålla kostnaden nere.
  • Tidseffektivt för alla.
Arbetsrättsnytt - online består av löpande uppdatering 1 gång/månad där Georg Frick på ett så pedagogiskt sätt som möjligt kommer att förklara och analysera aktuella arbetsrättsliga nyheter. Det finns också möjlighet för dig som deltagare att innan varje avsnitt maila in frågeställningar och funderingar som du vill ska kommenteras.

Varje tillfälle är livesändning. Datum och tid för livesändningarna kommer att bokas och planeras med god framförhållning.

Tidsomfattning/tillfälle är beroende av hur mycket som ”är på gång” men beräknat är c:a 1 timme/tillfälle.

Efter genomförd livesänding kommer det senaste avsnittet, presentationsbilder, aktuella domar, utredningar m m att vara tillgängligt under c:a 1 månad (via inloggning på hemsidan).

Målgrupp: HR funktioner, chefer med personalansvar, skyddsombud samt fackligt förtroendevalda

Omfattning: Löpande 1 gång/månad (uppehåll i juni, juli och augusti) med reservation för ändringar med kort varsel, exempel på grund av oförutsedda händelser. För det fall att ändring sker kommer aktuellt tillfälle att genomföras vid annat kommande datum.

Plats: Online, länk till varje månadsuppdatering kommer att skickas till din e-post några dagar i förväg.  

Datum och tid:
Avsnitt Datum Tid (ungefärlig sluttid)
1 2021-04-23 10,00 - 11,00
2 2021-05-28 10,00 - 11,00
3 2021-09-20 14,00 - 15,00
4 2021-10-18 14,00 - 15,00
5 2021-11-22 14,00 - 15,00
6 2021-12-13 14,00 - 15,00
7 2022-01-27 14,00 - 15,00
8 2022-03-07 14,00 - 15,00
9 2022-04-04 14,00 - 15,00

Inbjudningslänk kommer att mailas c:a 1 vecka innan aktuellt genomförande datum.

Pris (exkl moms): 595 kr/deltagare/månad (595*9). Fakturering sker 1 gång/år vid anmälningstillfället. Anmälan avser deltagande under 1 år (9 tillfällen) från anmälningstillfället.

ALTERNATIVT PRIS
Om ni är flera personer (exempelvis hela HR-avdelningen) kan ni välja enhetspris 1595 kr/grupp/månad. Med grupp avses upp till 15 personer från samma organisation. Om ni väljer alternativt pris; skicka ett mail till mig och ange mailadresser till de som ska vara med samt er faktureringsadress. Maila här.


Förnyelse: Deltagande förnyas årligen om inte uppsägning sker. Uppsägning ska ske via e-post senast 1 månad innan datum för förnyelse.

Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att flytta fram en sändning vid seminarieledarens förhinder.