E-learning

E-learning kan aldrig fullt ut ersätta traditionell utbildning men lämpar sig mycket bra när man vill nå ut till stora grupper eller när det är frågan om löpande uppdatering (exempelvis praktisk arbetsrätt).

Utbildningarna är framtagna i samarbete med utbildningsföretaget iKnow och består av serier om korta videoavsnitt. Utbildningarna är anpassade för både webb och mobil och implementeras med iKnows välbeprövade metod som ger säkerställda resultat. Läs mer om iKnows metod här.
 

Många av våra e-learningprodukter produceras och anpassas till respektive organisations förutsättningar och kompetensbehov.

Exempel på utbildningar

Arbetsrätt - Grundutbildning

En videoutbildning om de arbetsrättsliga frågor som uppkommer för alla linjechefer. Från anställningens uppkomst till avslut. Utbildningen finns i separata versioner för privat- och offentlig sektor.

 • Arbetsrättens grundläggande principer
 • De olika anställningsformerna
 • En medarbetares skyldigheter
 • När medarbetaren inte sköter sitt jobb
 • Misskötsel av arbete på grund av sjukdom
 • Förändring av arbetsvillkor
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

Allmänna bestämmelser

En översiktlig videoutbildning som tar upp det viktigaste som varje chef med personalansvar i kommun och landsting behöver känna till om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

 • Introduktion till Allmänna bestämmelser
 • Regler inför anställning
 • Regler under pågående anställning
 • Regler vid upphörande av anställning

Diskrimineringslagen

Eftersom lagen ger arbetsgivaren en omvänd bevisbörda vid misstänkt diskriminering är det av stor vikt att alla chefer med personalansvar har de grundläggande kunskaper som denna utbildning ger.

 • Introduktion till Diskrimineringslagen
 • Diskriminering i lagens mening
 • Aktiva åtgärder
 • Associerade lagar

Kränkningar och skitsnack på jobbet

med Georg Frick och Sofia Norberg

Betydelsen av att förstå hur man som chef måste hantera och arbeta förebyggande mot kränkningar har ökat ännu mer i och med föreskriften Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

 • Vad är kränkning
 • Chefens ansvar
 • Chefens kompetens och resurser
 • Ledarens egen kommunikation
 • När ord står mot ord
 • Hur chefen förhåller sig till jargong
 • Kommunicera med "svåra" medarbetare
 • Flörtighet och fysisk kontakt
 • När man upplever att någon blir utfryst
 • Kränkningar och skitsnack utanför jobbet
 • Får man säga till någon som luktar illa
 • När medarbetare pratar skit om chefen
 • Så behöver chefen arbeta förebyggande
 • Chefen och organisationen

Lönesättning och lönesamtal

Individuell lönesättning är en av chefens svåraste uppgifter. Denna utbildning täcker hela processen och är en mycket bra kunskapsinjektion i samband med chefens lönesättningsarbete.

 • Principerna för individuell lönesättning
 • Att sätta rätt lön
 • Att genomföra lönesamtalet

Det finns också utbildningar om exempelvis medarbetarsamtal, lokal samverkan och praktisk arbetsrätt.
 
Kontakta oss för mer information och prisuppgift