Rekrytering och arbetsrätt

Inbjudan till webbinarium

Som huvudregel har arbetssökande ingen skyldighet att på eget initiativ informera en tilltänkt arbetsgivare om bakgrund, referenser, betyg och liknande. Finns det några fall, där utgångspunkten om ”befintligt skick” inte gäller i rekryteringssammanhang?

Georg Frick redogör praktiskt och konkret för arbetssökandes upplysningsplikt och arbetsgivares undersökningsmöjlighet.

 

Foto: Fredrik Bankler

Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts.

En felaktig rekrytering kan innebära stora och onödiga kostnader för den tilltänkte arbetsgivaren.

Ur innehållet 
  • Arbetssökandes upplysningsplikt, finns det?
  • Vad händer om den arbetsökande ljuger?
  • Kan man fråga "vad som helst" ?
  • Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet
  • Diskrimineringslagen gäller även i rekryteringsprocessen
  • Vilkora inte anställningen
  • Bakgrundskontroller
  • Utdrag ur belastningsregister
  • Utdrag från Försäkringskassan
  • Välj rätt anställningsform
Under webbinariet redogör Georg Frick för hur du undviker de vanligaste fällorna i samband med rekryteringar.

Målgrupp: Alla chefer och HR ansvariga som på ett eller annat sätt medverkar i rekrytering. Webbinariet lämpar sig väl för både offentlig och privat sektor.

Datum
8 juni 2021

Kurstid: 08,30 - 10,00

Plats: Online via Teams (länk med mötesinbjudan skickas några dagar före genomförande)

Pris (exkl moms): 1895 kr
Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten ställa in eller flytta fram ett seminarium vid seminarieledarens förhinder eller vid för lågt deltagantal. Ställs ett seminarium återbetalas inbetald seminarieavgift.

Anmäl dig senast 4 juni här !