Uppdrag

Våra uppdrag börjar med en genomgång tillsammans med uppdragsgivaren. Vi gör en noggrann analys för att säkerställa uppdragsgivarens behov och uppdragets omfattning. Efter analysfasen lämnar vi förslag till genomförande som sedan uppdragsgivaren godkänner innan uppdraget bekräftas och genomförs.

Vi genomför även HR-uppdrag i form av "öppna" kurser där vi bjuder in deltagare från olika verksamheter och branscher. Nedanstående exempel anger ett mindre urval av våra genomförda uppdrag de senaste åren.

 

utbildning

 • Praktisk arbetsrätt för HR-specialister
 • Arbetsrätt i vardagen (grundutbildning för chefer)
 • Att hantera misskötsel i anställningen
 • Kränkande särbehandling i arbetslivet (ansvar och skyldigheter)
 • Grundläggande arbetsmiljörätt
 • Lönesättning och lönesamtal
 • Medarbetarsamtal
 • Samverkan i praktiken
 • Diskrimineringslagen i praktiken

 

Interim

Vi erbjuder HR-kompetens under kortare och längre tid, allt beroende av uppdragsgivarens behov. 

Vi kan gå in som HR-chef, förhandlare eller förhandlingschef. I dessa uppdrag är det oftast är en fördel att inte ha några tidigare bindningar till organisationen. 

En interimlösning kan innebära allt i från några enstaka timmar/vecka till flera dagar/vecka.

En interimlösning kan exempelvis bli aktuell när HR-kompetens har slutat och uppdragsgivaren ska rekrytera ny kompetens. Via vår interimlösning kan vi vara behjälpliga under mellantiden.

En interimlösning kan också innebära tillfällig avlastning för en HR-funktion.

rådgivning, förhandling och utredning

 • Oberoende arbetsrättsliga utredningar
 • Rådgivning/mentorskap i arbetsrätt och lön till HR-chefer/HR-avdelningar
 • Arbetsrättslig tvistelösning
 • Arbetsrättsliga förhandlingar
 • Uppsägningar och avsked
 • Lönepolitik/lönestrategier
 • Framtagande av verksamhetsspecifika lönekriterier
 • Arbetsvärdering och lönekartläggning

HR-partner

HR-partner innebär ett löpande och långsiktigt stöd i HR-frågor med Georg Frick. Allt i från det lilla företaget utan HR-avdelning till stora företag och myndigheter med HR-avdelningar. Georg Frick ger ett kvalificerat, kostnadseffektivt, praktiskt stöd i HR-frågor. HR-partner är er HR-avdelning, eller ett komplement till er befintliga HR-avdelening.

 • Löpande konsultation via telefon och e-post
 • Förhandlingsstöd
 • Lag och avtalstolkning
 • Medverkan i anställningsintervjuer
 • Arbetsvärdering och lönekartläggning
 • Lönepolitik/lönestrategier
 • Kontakt med arbetsgivarorganisationer
 • Kontakt med fackliga organisationer
 • Kontakt med myndigheter
 • Möjlighet till advokathjälp i arbetsrättsliga tvister