Arbetsrättsnytt

För dig som jobbar med HR-frågor är det viktigt att vara uppdaterad om viktiga arbetsrättsliga händelser, exmpelvis nya rättsfall från Arbetsdomstolen, pågående lagändringar och arbetsrättsliga utredningar.

 

NYHETSBREV

Kostnadsfritt nyhetsbrev.
  • Ett urval om viktiga utredningar, förslag och lagnyheter
  • Ett urval med det senaste från Arbetsdomstolen
  • Enkel text med bakgrund, gällande rätt och domslut


Refererade domar och utredningar bifogas i sin helhet till nyhetsbrevet för dig som vill läsa mer.

Nyhetsbrevet utkommer en gång per månad
(med undantag för juni, juli och augusti).

Anmäl dig TILL NYHETSBREVET här!