E-learning

E-learning kan aldrig fullt ut ersätta traditionell utbildning men lämpar sig mycket bra när man vill nå ut till stora grupper eller när det är frågan om löpande uppdatering (exempelvis olika former av medarbetarutbildningar).

Jag producerar också lokalt anpassade kortfilmer för enskilda organstioner till engångskostnad, sålunda tillkommer inga licens-, eller abonnemangskostander Lokalt anpassade innebär att det är organsationen som äger sitt material och har sålunda fri förfoganderätt av innehållet. Lokalt anpassat innebär också att produkten är helt skräddarsydd och unik för beställaren.

Jag erbjuder också olika e-learningskoncept i form av  "färdiga" utbildningskoncept (se exempel nedan) via utbildningsföretagen iKnow, Kunskapsgruppen eller Piku.


Kontakta mig så berättar jag mer om upplägg och prisbild.
 

Exempel på "färdiga" utbildningskonscept

Arbetsrätt - Grundutbildning

En videoutbildning om de arbetsrättsliga frågor som uppkommer för alla linjechefer. Från anställningens uppkomst till avslut. Utbildningen finns i separata versioner för privat- och offentlig sektor.

 • Arbetsrättens grundläggande principer
 • De olika anställningsformerna
 • En medarbetares skyldigheter
 • När medarbetaren inte sköter sitt jobb
 • Misskötsel av arbete på grund av sjukdom
 • Förändring av arbetsvillkor
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

Allmänna bestämmelser

En översiktlig videoutbildning som tar upp det viktigaste som varje chef med personalansvar i kommun och landsting behöver känna till om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

 • Introduktion till Allmänna bestämmelser
 • Regler inför anställning
 • Regler under pågående anställning
 • Regler vid upphörande av anställning

Diskrimineringslagen

Eftersom lagen ger arbetsgivaren en omvänd bevisbörda vid misstänkt diskriminering är det av stor vikt att alla chefer med personalansvar har de grundläggande kunskaper som denna utbildning ger.

 • Introduktion till Diskrimineringslagen
 • Diskriminering i lagens mening
 • Aktiva åtgärder
 • Associerade lagar

MEDARBETARSAMTAL

med Georg Frick och Sofia Norberg

I företag och organisationer förväntas chefer och medarbetare genomföra medarbetarsamtal. Ofta genomförs dessa samtal utan något klart mål eller syfte, och många gånger med fokus på medarbetaren istället för att sätta ljuset på hans eller hennes uppdrag, roll och utveckling utifrån organisationens behov.

 • Vad ska man inte prata om i ett medarbetarsamtal?
 • Hur ska rollfördelningen vara i ett medarbetarsamtal?
 • Hur ska man som chef förbereda sig inför sina medarbetarsamtal?
 • Ska alla medarbetarsamtal förberedas på samma sätt?
 • Vad kan vara nackdelen med en samtalsmall till medarbetarsamtalet?
 • Vad har lönekriterierna för plats i medarbetarsamtalet?
 • Vilken är den optimala tidslängden på ett medarbetarsamtal?
 • Hur inleds ett medarbetarsamtal på bästa sätt?
 • Varför är "jag-budskapet" så viktigt i medarbetarsamtalet?
 • Hur ska man vikta fakta mot värderingar i medarbetarsamtalet?

Hur ska man som chef förbereda sig inför sina medarbetarsamtal?

Vad kan vara nackdelen med en samtalsmall till medarbetarsamtalen?

Vilken är den optimala tidslängden på ett medarbetarsamtal?
 

Varför är "jag-budskapet" så viktigt i medarbetarsamtalet?

Hur ska rollfördelningen vara i ett medarbetarsamtal?
 

Ska alla medarbetarsamtal förbereredas på samma sätt?

Vad har lönekriterier för plats i medarbetarsamtalen?

Hur inleds ett medarbetarsamtal på bästa sätt?

Hur ska man vikta fakta mot värderingar i medarbetarsamtalet?

Kränkningar och skitsnack på jobbet

med Georg Frick och Sofia Norberg

Betydelsen av att förstå hur man som chef måste hantera och arbeta förebyggande mot kränkningar har ökat ännu mer i och med föreskriften Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

 • Vad är kränkning
 • Chefens ansvar
 • Chefens kompetens och resurser
 • Ledarens egen kommunikation
 • När ord står mot ord
 • Hur chefen förhåller sig till jargong
 • Kommunicera med "svåra" medarbetare

Ska man säga till någon som luktar illa?

Hur ska chefen ta sig an konflikter på jobbet?

När är man kränkt och när är man diskriminerad?

Vad ska man göra när medarbetarna kränker varandra?

 • Flörtighet och fysisk kontakt
 • När man upplever att någon blir utfryst
 • Kränkningar och skitsnack utanför jobbet
 • Får man säga till någon som luktar illa
 • När medarbetare pratar skit om chefen
 • Så behöver chefen arbeta förebyggande
 • Chefen och organisationen

När kan någon säga sig vara kränkt?

Hur ska man förhålla sig till struntprat?

Ska man säga till vid misstanke om missbruk?

Vad ska man göra när någon känner sig kränkt av jargongen?

Lönesättning och lönesamtal

Individuell lönesättning är en av chefens svåraste uppgifter. Denna utbildning täcker hela processen och är en mycket bra kunskapsinjektion i samband med chefens lönesättningsarbete.

 • Principerna för individuell lönesättning
 • Att sätta rätt lön
 • Att genomföra lönesamtalet

Det finns också utbildningar inom andra intressanta områden.
 
Kontakta mig för mer information och prisuppgift