Lojalitet och Yttrandefrihet

Gränsdragningar för anställda inom kommun och region

Inbjudan till webbinarium


Var går gränsen mellan lojalitet och yttrandefrihet för arbetstagare inom kommuner och regioner? Kan arbetsgivaren agera när en anställd exempelvis "pratar illa om verksamheten"? 
Får chefen exemepvis kalla arbetstagaren till samtal?

Vad händer om en arbetstagare får för sig att bränna en koran, bibel eller annan helig skrift?

Chefer måste hantera dessa frågor på ett rättssäkert sätt.

Georg Frick redogör praktiskt och konkret för rättsläget mellan lojalitet och yttrandefrihet för arbetstagare inom kommun och region.

OBS! Webbinariet riktar sig endast mot kommuner och regioner.

 

Foto: Fredrik Bankler

Reglerna om lojalitet och yttrandefrihet kan i vissa avseende verka motsägelsefulla. Arbetstagaren ska å ena sidan vara lojal med arbetsgivaren men å andra sidan har arbetstagaren yttrandefrihet.

Det finns sålunda en skärningspunkt mellan lojalitet och yttrandefrihet.

Dock är det viktigt att konstatera att även den offentliga anställningen kan i vissa fall innebära vissa begränsningar i yttrandefrihet.

Det kan i vissa fall även uppstå oklarhet i skärningspunkten mellan skydd för visselblåsare och reglerna om yttrandefrihet.

Ur innehållet:
 • Vad är yttrandefrihet?
 • Meddelarfrihet och meddelarskydd
 • JO kontroll
 • Lojalitet i anställningen
 • Visselblåsarskydd
 • Vad måste arbetsgivaren acceptera?
 • Hur ska arbetsgivaren bemöta uppgifter?
 • Vem är arbetsgivarrepresentant och uttalar sig för arbetsgivarens räkning?
 • Sociala medier
 • Yttrandfrihet och förtal
 • Yttrandefrihet och hets mot folkgrupp
 • Yttrandefrihet får inte nyttjas när som helst
 • Domar från AD
 • Beslut från JO
Under webbinariet redogör Georg Frick praktiskt och konkret för rättsläget mellan lojalitet och yttrandefrihet för arbetstagare inom kommun och region.

Målgrupp: Alla chefer med personalansvar, HR funktionen samt fackligt förtroendevalda inom kommun och regionsektorn.

Datum
15 Januari 2024 FAKTURERING SKER I DECEMBER

Kurstid: 13,00 - 16,00

Plats: Online via Teams (länk med mötesinbjudan skickas några dagar före genomförande)

Pris/deltagare (exkl moms): 2990 kr
Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten ställa in eller flytta fram ett seminarium vid seminarieledarens förhinder eller vid för lågt deltagantal. Ställs ett seminarium återbetalas inbetald seminarieavgift.

Anmäl dig senast  8 Januari här !