Omställning och arbetsbrist (kommun och region)

Inbjudan till webbinarium

Kommuner och regioner har att hantera ekonomiska utmaningar som i vissa fall kan leda till behov av omställning. En konsekvens av omställning kan bli att det för vissa verksamheter och yrkesgrupper uppstår övertalighet och därmed arbetsbrist.

Arbetsgivaren måste då hantera dessa frågor på ett rättssäkert sätt baserat på både LAS och AB.

Georg Frick redogör praktiskt och konkret för de lika rättsliga stegen från organisationsförändring till uppsägning på grund av arbetsbrist inom kommun och region.

OBS! Webbinariet riktar sig endast mot kommuner och regioner.

 

Foto: Fredrik Bankler

Regler om omställning, övertalighet, arbetsbrist finns både i LAS och AB. En del av reglerna har funnits med under många år, dock har vissa regler tillkommit de senaste åren.

För dig som ska hantera dessa frågor är det viktigt att kunna göra det på ett rättssäkert sätt.

Därför är det viktigt att vara trygg i samtliga steg från omorganisation till den faktiska hanteringen av övertalighet och arbetsbrist inom kommuner och regioner.

En felaktig process kan innebära stora och onödiga kostnader för arbetsgivaren.

Ur innehållet:
 • Inför organisationsförändring - förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Att ”MBL förhandla” – hur gör man i praktiken
 • MBL v/s lokal samverkan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning
 • Skyddsombud v/s organisationsförändring
 • Konsekvens av organisationsförändring
 • Möjlighet att förflytta arbetstagare
 • Möjlighet att erbjuda omplacering (inte turordning)
 • Övertalighet - att hantera arbetsbrist enligt LAS och AB
 • Sammanslagning av driftsenheter
 • Tillräckliga kvalifikationer
 • Om arbetstagare tackar nej till skäligt erbjudande?
 • Företrädesrätt till återanställning
Under webbinariet redogör Georg Frick för hur du undviker de vanligaste fällorna i samband med övertalighet och arbetsbrist.

Målgrupp: Alla inom HR funktionen, chefer med personalansvar samt fackligt förtroendevalda inom kommun och regionsektorn.

Datum
12 juni 2023

Kurstid: 13,00 - 16,00

Plats: Online via Teams (länk med mötesinbjudan skickas några dagar före genomförande)

Pris/deltagare (exkl moms): 2990 kr
Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten ställa in eller flytta fram ett seminarium vid seminarieledarens förhinder eller vid för lågt deltagantal. Ställs ett seminarium återbetalas inbetald seminarieavgift.

Anmäl dig senast 9 juni här !