Arbetsrättslig rådgivning, förhandling och utredning

Arbetsrättslig rådgivning riktar sig till både stora och små arbetsgivare. Till HR och förhandlare inom både den offentliga och privata sektorn.

Rådgivning sker via telefon eller digitalt via Teams och debiteras per påbörjad timme.

Rådgivning kan avse:
  • Oberoende arbetsrättsliga utredningar
  • Rådgivning/mentorskap i arbetsrätt och lön till HR-chefer/HR-avdelningar
  • Bedöming av tvistefrågor
  • Arbetsrättslig tvistelösning
  • Arbetsrättsliga förhandlingar
  • Uppsägningar och avsked
  • Second-opinion i arbetsrättsliga frågor
  • Lönepolitik/lönestrategier
  • Framtagande av verksamhetsspecifika lönekriterier
  • Arbetsvärdering och lönekartläggning
Kontakta Georg Frick för mer information eller boka tid för rådgivning via info@frickhrconsulting.com