Inbjudan till utbildning 

Förra året beslutade EU om det så kallande lönetransparensdirektivet. Därefter har en utredning har tillsatts för att ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk rätt. Ett förslag kommer att presenteras i slutet av maj 2024.

Baserat på den svenska utredningens förslag bjuder vi in till en utbildning på temat hur det ska genomföras i Sverige.

Lönetransparensdirektivet är ett minimidirektiv som togs fram av EU som en del i arbetet med att uppnå ett jämställt Europa och för att stärka principen om likvärdig lön för likvärdigt arbete mellan män och kvinnor, den så kallade likalöneprincipen.

Direktivet är tillämpligt i både offentlig- och privat sektor och syftar till att främja jämställdheten på arbetsplatser, öka transparensen och insynen i lönesättningen med målet att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Ur innehållet:
 • Direktivets bakgrund och syfte
 • Lönestrukturer för att säkerställa likalöneprincipen
 • Insyn i lönesättning för:
  • arbetssökande arbetstagare
  • fackliga
  • allmänheten
  • myndigheter
 • Gemensam lönebedömning
 • Rätt till kompensation
 • Bevisbörda
 • Preskriptionstid
 • Sanktioner
 • Genomgång av den svenska utredningen
 • Konsekvenser för svensk arbetsmarknad
 • Presentation av boken Slutet på hemliga löner - Handbok för lönetransparens
 • Frågestund

Under utbildningen redogör Georg Frick från Frick HRconsulting och Daniel Edenholm från Sysarb praktiskt för kommande konsekvenser avseende införandet av lönetransparensdirektivet i Sverige.

Målgrupp: HR funktioner, alla chefer med personalansvar samt fackligt förtroendevalda.
Datum: 13 juni 2024
Tid: 09,00 - 11,30
Plats: Online (länk med mötesinbjudan skickas några dagar före genomförande)
Pris/deltagare (exkl moms): 2990 kr
Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten ställa in eller flytta fram ett seminarium vid seminarieledarens förhinder eller vid för lågt deltagantal. Ställs ett seminarium återbetalas inbetald seminarieavgift.

Anmäl dig senast  10 juni här !