arbetsrätt för små och medelstora företag

Kursinbjudan

Som företagare och arbetsgivare är det mycket att hålla reda på. Arbetsrättsliga fel kan bli både invecklade och kostsamma. Denna arbetsrättskurs har jag tagit fram speciellt för dig inom små och medelstora företag.
 

Foto: Fredrik Bankler

Stora delar av dagens arbetsrättsdebatt utgår ofta från större företag med både HR-avdelning och kollektivavtal.

Men många små och medelstora företag har ingen HR-avdelning och omfattas ej heller alltid av kollektivavtal.

Men arbetsrätten gäller fullt ut och därmed måste varje företag försäkra sig om att hantera arbetsrätten korrekt.

Denna utbildning är speciellt framtagen för små och medelstora företag. Utbildningen omfattar 4 effektiva, digitala halvdagar.

Det finns möjlighet för deltagare att i förväg skicka in egna frågor som sedan kommenteras och i möjligaste mån besvaras under utbildningen.

Målgrupp: VD, Personal/HR ansvarig samt chefer med personalansvar inom små- och medelstora företag.

Kursprogram

Dag 1 (19 april 2021)
Kurstid: 13,00 - 16,00

 • Arbetsrättens grunder
 • På väg att anställa
 • Bakgrundskontroll och referenser
 • Intervjun –  kan du fråga "vad som helst?"
 • Vad händer om den arbetssökande ljuger?
 • Att välja anställningsform och dess konsekvenser

Dag 2 (26 april 2021)
Kurstid: 13,00 - 16,00
 • Arbetsgivarens ledningsrätt
 • Arbetstagarens arbetsskyldighet
 • Konkurrensklausuler – när är det möjligt
 • Hur hantera arbetstagare som inte uppfyller sitt anställningsavtal
 • Krav på dokumentation
 • Korrigerande samtal
 • Omplaceringsutredning
 • Om arbetstagaren är sjuk – förstärkt anställningsskydd
 • Uppsägning på grund av personliga skäl

Dag 3 (3 maj 2021)
Kurstid: 13,00 - 16,00
 • Arbetsbrist
 • Undantag för mindre företag
 • Turordning (sist in – först ut) och tillräckliga kvalifikationer
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Att förhandla enligt MBL
 • Vem har förhandlingsrätt och mot vem?
 • Vad gäller om det inte finns kollektivavtal?
 • Arbetsmiljölagen och arbetstidslagen i korthet

Dag 4 (24 maj 2021)
Kurstid: 13,00 -16,00
 • Diskrimineringslagen i korthet
 • Trakasserier och sexuella trakasserier
 • Aktuella rättsfall från Arbetsdomstolen
 • Framtidsfrågor att hålla koll på

Datum
Dag 1:
19 april 2021
Dag 2: 26 april 2021
Dag 3: 3 maj 2021
Dag 4: 24 maj 2021

Kurstid: 13,00 – 16,00

Plats: Online via Teams (länk med mötesinbjudan skickas några dagar före genomförande)

Pris (exkl moms): 8990 kr
Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten ställa in eller flytta fram ett seminarium vid seminarieledarens förhinder eller vid för lågt deltagantal. Ställs ett seminarium återbetalas inbetald seminarieavgift.

Anmäl dig senast 30 mars här !