Kursinbjudan

Sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller kränkande ledarskap?

Med anledning av den uppmärksammande händelsen i Hörby kommun där två av kommunens högsta chefer badade nakna i samband med en planeringskonferens tidigare i höstas har det uppstått frågor om vilka arbetsrättsliga aspekter det finns på sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller kränkande ledarskap.


Foto: Fredrik Bankler

Att uppleva sig vara utsatt för sexuella trakasserier är dock inte alltid samma sak som att arbetsrättsligt vara utsatt. Likaså kan det ofta uppstå oklarheter om det också är frågan om kränkande särbehandling eller det snarare är generella brister i ledarskapet, det vill säga kränkande ledarskap.

Under detta seminarium ger Georg Frick arbetsrättslig vägledning kring hur du ska hantera olika situationer avseende sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller kränkande ledarskap.

Det finns också möjlighet för deltagare att i förväg skicka in egna frågor som sedan kommenteras och i möjligaste mån besvaras under seminariet.

Målgrupp: HR, chefer med personalansvar, skyddsombud samt fackligt förtroendevalda

Ur innehållet:
 • Händelserna i Hörby kommun – nakenbadarna
 • Utredningen
 • Skyddade grupper i diskrimineringslagen
 • Sexuella trakasserier
 • När är det ovälkommet?
 • Den utsattes ”skyldighet” att klargöra
 • Arbetsgivarens utredningsskyldighet, när och hur?
 • Aktiva åtgärder och värdegrund
 • Kränkande behandling
 • Kränkande särbehandling
 • Mobbing
 • Arbetsgivarens utredningsskyldighet, när och hur?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur och när kan skyddsombud agera?
 • Utvalda rättsfall

Datum: Fredag 20 november 2020
Tid: 09,00 – 12,00
Plats: Online via Teams (länk med mötesinbjudan skickas några dagar före genomförande)
Pris (exkl moms): 2295 kr/deltagare
Allmänna bokningsvillkor
Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat ska betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 45 kronor samt dröjsmålsränta om 10%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokningen kommer beställaren att debiteras fullt pris. Platsen kan dock fritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten ställa in eller flytta fram ett seminarium vid seminarieledarens förhinder eller vid för lågt deltagantal. Ställs ett seminarium återbetalas inbetald seminarieavgift.

Anmäl dig här!