Samarbetspartners

Vi samarbetar med utvalda företag, konsulter och advokater inom HR-branschen.


 

Sofia Norberg

Civilingenjören som blev chefsutvecklare i egen regi. Hon är verksam som författare och konsult och har mångårig erfarenhet av utbildning och rådgivning till chefer och ledare på alla nivåer.

Läs mer om Sofia Norberg HÄR.

Per Andersson

Arbetsgivarkonsult med mångårig erfarenhet av arbetsrätt och lönefrågor. Har en bakgrund som bland annat kommunsekreterare, ombudsman och personalchef.

Läs mer om Per Andersson HÄR.

Ulla kylhed reuterdahl

Senior personalvetare och HR-konsult inom såväl operativt som strategiskt personalarbete. Agerar som stöd i HR-projekt, alternativt som interim personalchef. Säkerställer arbetsprocesser, agerar stöd åt chefer och ledning i personal- och arbetsrättsliga frågor. Genomför utbildning för chefer i bl.a. arbetsmiljö och arbetsrätt.

Diplomerad arbetsmiljöhandledare i Bättre Arbetsmiljö (BAM) genom Prevent.

BG institute

BG Institute är landets största utbildningsinstitut inom juridik. Företaget erbjuder praktiskt inriktad utbildning med direkt koppling till deltagarens arbete, ledd av Sveriges främsta experter. 

Läs mer om BG Insitute HÄR.

KUNSKAPSGRUPPEN

Kunskapsgruppen är en del av företaget Kunskapsgruppen GM Sverige AB.  Visionen är att hjälpa kursdeltagare att bli ännu bättre på sitt jobb. 

Genom att utveckla efterfrågade kurser, som leds av några av Sveriges bästa föreläsare, så är företage en viktig kugge i det som gör svenskt arbetsliv ännu bättre.

Läs mer om Kunskapsgruppen HÄR.

Annika elmér

Advokat på advokatbyrån Emplaw advokatarer och specialiserad på arbetsrätt och har tidigare arbetat i Stockholms stad. Annika tar uppdrag inom hela arbetsrättens område och är bland annat ombud i domstol eller inför skiljenämnd. 

Läs mer om Annika Elmér Här.
 

pikukommun

Utbildningsföretag med sin verksamhetsinriktning mot kommuner,landsting/regioner. Målgrupperna är både tjänstemän och politiskt förtroendevalda. 


Läs mer om Pikukommun HÄR.

iknow

iKnow bygger på principen om kontinuerlig och integrerad kompetensutveckling, där chefer och medarbetare på ett metodiskt sätt får möjlighet ta in ny kunskap och reflektera över frågeställningar med direkt koppling till deras yrkesvardag.

Den pedagogiska modellen är mycket flexibel och kan anpassas såväl för individuell som gruppbaserad kompetensutveckling.

Läs mer om iKnow HÄR.

sysarb

Sysarb har stor erfarenhet av att göra lönekartläggningar. Företaget ger rätt verktyg för att säkerställa jämställda löner och garanterar att resultatet av lönekartläggningen klarar Diskrimineringsombudsmannens granskning utan krav på kompletteringar.

Läs mer om Sysarb HÄR.

chefsverkstaden

Chefsverkstaden erbjuder webbaserad utbildning för den som är eller vill bli chef eller ledare. Kurserna kan genomföras när och var som helst och de innehåller mängder av verktyg som kan användas direkt i vardagen.  Dessutom ingår tränings- och inlämningsuppgifter som underlättar lärandet och den som vill kan få personligt stöd genom tjänsten ”Vrid och vänd”.  

Läs mer om Chefsverksataden HÄR.